Mamy energię na przyszłość, w której warto żyć

Rewolucja energetyczna to projekt stulecia. Nie chodzi tu o nic innego, jak tylko o zachowanie środków do życia dla przyszłych pokoleń. Do tego właśnie dążymy: dzięki inteligentnym, przyjaznym dla zasobów i środowiska rozwiązaniom energetycznym wnosimy trwały wkład w ochronę naszej planety.

Jako wiodący dostawca usług w zakresie umów na zaopatrzenie w energię i działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, dostarczamy naszym klientom dokładnie taką energię, jakiej potrzebują – do osiągania większej innowacyjności, wyższego wzrostu, większych sukcesów. Oszczędne wykorzystywanie zasobów jest w centrum uwagi wszystkich naszych działań. Myślimy o naszych rozwiązaniach w kategoriach wyników i zawsze reprezentujemy podejście całościowe. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu regulacji prawnych i  technologii należymy do liderów dekarbonizacji i poprawiamy wyniki naszych klientów z branży przemysłowej i nieruchomości w sferze zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Nasza energia – korzyści dla klientów

GETEC zapewnia harmonię pomiędzy ekonomią a ekologią. Nasze rozwiązania energetyczne chronią nie tylko środowisko, lecz także bilans i płynność finansową. Wybierając nas jako partnera outsourcingowego we wszystkich kwestiach związanych z energią, można zwiększyć niezawodność dostaw energii do swojego zakładu lub nieruchomości i skoncentrować wszystkie swoje zasoby na tym, co najważniejsze: na swojej podstawowej działalności biznesowej

   

GETEC - energia na więcej.

Dlaczego GETEC?

GETEC jest opiekunem, wykonawcą, pionierem

Jako partner dla przemysłu i nieruchomości, GETEC dostarcza wydajne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania w zakresie mediów i dostaw energii z jednego źródła. Dzięki naszemu unikalnemu doświadczeniu technologicznemu i w sferze regulacji ustawowych w zakresie budowy i eksploatacji ponad 7000 instalacji, minimalizujemy ryzyko handlowe klienta i przejmujemy odpowiedzialność operacyjną. W ten sposób oszczędzamy jego zasoby i płynność, odciążamy go bilansowo i umożliwiamy skoncentrowanie się na podstawowej działalności.

Nasze rozwiązania, precyzyjnie dostosowane do potrzeb klienta, oferują długoterminowe bezpieczeństwo, pełną przejrzystość kosztów i elastyczne dostosowanie do ewentualnych zmian w otoczeniu rynkowym.

Dziś niezawodnie zaopatrujemy ponad 650 000 osób w ciepło, chłód i energię elektryczną. A nasza ogólnokrajowa sieć serwisowa zapewnia maksymalną niezawodność dostaw: całodobowo i przez 365 dni w roku. Energia to dla nas nie produkt, lecz usługa.


  

Nasza wartość dodana do sukcesów klientów

Doskonałe kompetencje procesowe

Rozumiemy nie tylko naszą działalność, lecz również biznes naszych klientów. Nieważne przy tym, czy chodzi o procesy produkcyjne, czy też o powiązania handlowe. Budujemy nie tylko zakłady energetyczne, opracowujemy bowiem także całościowe rozwiązania, które optymalizują znacznie więcej niż tylko koszty energii.

Nasza wartość dodana do sukcesów klientów

Wiedza w zakresie regulacji ustawowych

Dzięki naszej znajomości przepisów prawa i regulacji prawnych tworzymy optymalne koncepcje dostaw dla naszych klientów, co prowadzi do oszczędności znacznie przekraczających cele naszych klientów w zakresie efektywności - aż po modele, które pozwalają naszym klientom generować zyski.

Nasza wartość dodana do sukcesów klientów

Bezpieczeństwo i kontrola kosztów dzięki elastyczności umów

Po prostu pewne zaopatrzenie! Przejrzystość kosztów, elastyczny projekt umowy i możliwości dostosowania nawet w trakcie trwania umowy zmniejszają ryzyko właściwe dla długoterminowego zobowiązania.

Prosimy o kontakt.

Nasza wartość dodana do sukcesów klientów.

Dlaczego usługi w zakresie serwisu energetycznego?

Decentralizacja, dekarbonizacja, cyfryzacja – te megatrendy są zarówno towarzyszami, jak i kluczami do sukcesu rewolucji energetycznej. GETEC gwarantuje, że te tematy przyszłości staną się rzeczywistością. Dzięki naszym całościowym i innowacyjnym rozwiązaniom umożliwiamy rewolucję energetyczną!


Thomas P. Wagner

CEO GETEC Group

Co nas napędza

Es wurden keine Einträge gefunden!

Żyjemy w partnerstwie
Znajdź swoją osobę do kontaktów.

Za sprawą około 30 oddziałów w Niemczech i Europie jesteśmy zawsze blisko klienta.
Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szukasz kontaktu w swojej okolicy?
Po prostu wprowadź kod pocztowy.
Karte wird geladen...